top of page

Familier og forældre 

Styrket skolegang

Billeder til lektiecafé_1.png

I Beboerprojekt Nordvest samarbejder vi med lokale folkeskoler, Tagensbo skole, Holbergskole, Utterslev

Skole og Grøndalsvængets Skole. Vi ønsker at styrke dialogen mellem skole og forældre, via indsatser der kan minimere skolefravær og styrke skole/forældre samarbejdet.Familie- og forældreforløb


274599648_652201175987844_4224444441248138744_n_edited.jpg

Beboerprojekt Nordvest tilbyder løbende forskellige familie- og forældrerettede forløb, der er tilrettelagt som dialogbaseret gruppeforløb med afsæt i beboernes behov.


Bydelsmødre


Billede faisal 4.jpg

Bispebjergs Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i området for at støtte andre kvinder, der enten er isolerede eller har udfordringer ved at forstå det kommunale system. Bydelsmødrene støtter, lytter og guider beboere i retningen af den hjælp der er behov for.bottom of page