top of page

Aktiviteter for beboere 

Beboerrådgivning 

Hænder_iStock_000000191983Large_edited.jpg

For beboere

Beboerrådgivnings-teamet kan hjælpe voksne beboere og familier med at løse forskellige hverdagsudfordringer, f.eks. læse og forstå breve fra kommunen, nabokonflikter og økonomiske udfordringer. Beboerteamet hjælper også gerne beboere i gang med aktiviteter eller videre i et beboernetværk. Der er fokus på at give vores beboere redskaber og værktøjer til selvhjælp.

Beboernetværk 

23.6_edited.jpg

For beboere

Beboernetværk på Bispebjerg omhandler indsatser, som har fokus på at styrke beboernes frivillighed, opkvalificere deres evne til at understøtte andre beboere, og sikre positive og tryghedsskabende beboerdrevne aktiviteter i boligområder.
Kontakt os, hvis du ønsker at være en del af et netværk, eller har brug for støtte og vejledning i dit nuværende netværk.

bottom of page